nForm nScript

Malzeme mimari projede iki çizgi arasında sabit değil tarih boyunca oluşturduğu mekanlar gibi değişip dönüşüyor. Onu tanımanın yolu test etmekten, gözlemlemekten, kaydedip yeniden kurmaktan geçiyor. Maddenin formdan ayrı düşünülmesini imkansız kılan fizikselliği, yani özdeksel kaliteleri, şekil alma potansiyelleri deneylerle ortaya çıkıyor…farklı süreç ve etkileşimlerde farklı davranışlar gösteren kimyasal kapasiteleri onu mimarın form veriş sürecinde seçilip atanan pozisyonu kadar yönlendiren, biçim veren, var olup var eden konumuna getiriyor. Bu hali ile form hesaplanabilen kıvam ve süreçler bütünü..mimarlık ise boşluğun olduğu kadar rönesansdaki kadar malzemenin, deneylerin, araç-gereçlerin, görme ve biçim süreçlerinin de tasarımı..


Dijital ve analog model ve kalıp yapma keşifleri, kendinden şekil almalar, invasiv kürlenme deneyleri ile malzeme odaklı morfolojik atölye, 2 koldan ilerleyecek. Bunlardan ilki dijital kalıp üretim teknikleri: Sayısal parametrik modelleri, lazer kesim yöntemi ile hareketli kalıp hazırlığı ve katmanlı döküm süreci incelenecek. İkincisi kalıpsız şekil alma şekil verme yöntemleri: gruplar, süreç müdahaleleri ve kıvam farklılıkları ile betonu tarif eden biçimsel kalitelere yoğunlaşarak birer deney tasarlayacak sonuçlarını sergileyecek.


1.Gün I 05.08.2016

BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun 15.si, OYAK Adana Çimento’nun desteğiyle Adana’da 5 Ağustos Cuma günü başladı. Çalışmanın ilk günü TÇMB adına Sabit Uslu ve OYAK Adana Çimento Genel Müdürü Kemal Doğansel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Doğansel, katılımcılara hem Adana Çimento hem de çimento sektörü hakkında bilgiler verdi. OYAK Kalite Kontrol Müdürü Deniz Sarıalioğlu betonun kıvamını belirleyen parametreler, çatlaklar ve betonun yüzey hatalarını örnekler üzerinden gösteren bir sunum gerçekleştirdi. Ardından koordinatör Ferhan Yalçın yaz okulunun önemi ve işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sabah oturumunun son sunumunda küratör Nilüfer Kozikoğlu bu yılki çalışmanın teması “nFORMnSCRIPT” üzerine bilgilendirmede bulundu. Konuşmaların ardından öğleden sonra moderatörler, Coşkun Çağlar Armağan, Ozan Avcı, Avşar Gürpınar, Ertunç Hünkar ve Ecem Sarıçayır süreçle paralel ilerleyecek deney konuları –yüzey kırıklarının sınırları, akışkanlıktan elde edilecek çeşitlilikler, hareketle formu yakalamak, betonun düşey kesiti ve yapısal örgü- hakkında yaptıkları sunumlarının ardından öğrenciler gruplara ayrılıp, ilk çalışmalarına başladılar. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar çalışan gruplar ilk denemelerini yapmaya başladılar.

2.Gün I 06.08.2016

İkinci gün Avşar Gürpınar’ın ‘kusurluluk’, Ertunç Hünkar’ın ‘Rhino ve Grosshpper’ üzerine odaklanan sunumlarıyla başladı. Öğlene kadar süren sunumların ardından yemekten sonra, bir önceki gün gruplara ayrılan katılımcılar moderatörleriyle birlikte betonun farklı potansiyellerini ortaya çıkaracak deneyler yapmaya başladılar. Betonun yapısal örgü olma durumuna odaklanan Avşar Gürpınar ve grubu kozalak ve ağaç dallarını betonu kapladıkları bir altlık malzeme ile küçük ölçekli deneyler yaptılar. Düşey elemanların yatay kesitte beton üzerindeki değişimini gözlemlemek isteyen Ertunç Hünkar ve grubu ise lazerle önceden kesilmiş ve birbirini tamamlayan parçalara beton dökümünü gerçekleştirdiler. Betonun yüzeyinde kuruma aşamasında sürekli değişime sebep olacak bir beton tarağı yapan Ozan Avcı ve grubu, kalıba beton dökümünü gerçekleştirdikten sonra kuruma aşamasındayken bu beton tarağı vasıtasıyla betonun yüzeyini sürekli değişime uğratma şansı yakaladılar. Kalıbın hareketinin, kururken beton oluşturacağı değişime odaklanan Çoşkun Çağlar Armağan ve ekibi straforla farklı formlarda kalıplar yaptılar. Gün katılımcıların sabah gerçekleşecek jüri için 04:00’a kadar çalışmasıyla son buldu.

3.Gün I 07.08.2016

3.gün 2014 BETONART Mimarlık Yaz Okulu moderatörümüz, bu yılki yaz okulunun konuğu Orkun Beydağı’nın “Changeable Information andMaterialProperties” adlı sunumuyla başladı. Sabaha kadar jüri için hazırlanan guruplar, Orkun Beydağı ve moderatörlerden oluşan jüriye ilk grup sunumlarını gerçekleştirdiler. Akşama kadar süren jüride, Ozan Avcı ve gurubu farklı malzemelerle(saman, pinpon topu…vs gibi malzemeleri kullanarak betonda oluşturdukları boşluklar sayesinde yaptıkları yüzey tasarımlarını, Avşar Gürpınar ve grubu doğadan aldıkları malzemeleri kullanarak yaptıkları beton yapısal örtüleri, Çoşkun Çağlar Armağan ve grubu hareketli kalıp ile yaptıkları beton formları, Ecem Sarıçayır ve grubu, betonun yüzeyinde oluşturdukları farklı çatlaklar ve çatlak tasarımı üzerine önerilerini, Ertunç Hünkar ve grubu ise çoklu statik kesitlerle şekillendirdikleri beton form ve strüktür önerilerini jüri üyeleri ve katılımcılarla paylaştılar. Akşam yemeğinin ardından gruplar jüride aldıkları kritikler doğrultusunda projelerini ilerletmek için geç saatlere kadar çalıştılar.

4.Gün I 08.08.2016

4.gün, Coşkun Çağlar Armağan’ın ‘malzemeler’ adlı sunumu ve OYAK Çimento’nun ‘iş güvenliği’ üzerine olan sunumlarıyla başladı. Öğlene kadar süren sunumlar ve öğle yemeğinin ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan guruplar. Yaptıkları maketleri farklı (kumaş, plastik bardak, strafor….vs.) gibi malzemelerle 1/1 ölçekte yapıp beyaz ve normal beton ile denemeler yaptılar. Ozan Avcı ve grubu beton kalıbın içerisine yerleştirdikleri samanları beton kuruduktan sonra yakarak boşluklu bir yüzey elde ettiler. Avşar Gürpınar ve grubu betonun yapısal örgü olma özelliğin, vurgulayan strüktür maketi için çalışırken, Ertunç Hünkar ve grubu betona kururken şekil veren bir mekanizma tasarlayıp, ahşap çıtalarla maketini yapıp gece boyunca küçük ölçekli denemelerde bulundular. Coşkun Çağlar Armağan ve grubu ise aynı kalıp farklı akışkanlık oranına sahip betonların nasıl şekil aldığını gözlemlemek için denemeler yaptı. Ecem Sarıçayır ve grubu ise içerisine barut yerleştirdikleri beton formları patlatarak çatlak yüzeyleri oluşturmayı amaçlayan denemelerde bulundular. 4.gün, akşam yemeğinin ardından havuz başında çay keyfi yapan katılımcıların daha sonra çalışmaya dönüp gecenin geç saatlerine kadar beton dökmesiyle son buldu.

5.Gün I 09.08.2016

5.gün sabah kahvaltısının ardından öğrenciler, bütün gün önerileri üzerinde çalışıp yaptıkları kalıplara beton dökümünü gerçekleştirdiler. Ardından gece 00:00’da yapılan jürinin ardından gruplar son ürün üzerine konuşmaya başlayıp, ertesi gün gerçekleşecek olan sergi için hazırlık yaptılar. Günlerdir yoğun çalışan katılımcılar, akşam yemeğinin ardından biraz daha çalıştıktan sonra serbest zamanlarını dinlenerek geçirdiler.

6. Gün I 10.08.2016

6.gün adını sıkça duyduğumuz ve Adana’da ofisleri olan Ceyhun Baskın ve Kaya Arıkoğlu’nun sunumlarıyla başladı. Sunumun ardından Kaya Arıkoğlunun ve moderatörlerin de aralarında bulunduğu ekip, tek tek grupları gezerek, grupların geldikleri son nokta üzerinden projeleri değerlendirdi. 6 gündür yoğun çalışan gruplar, jüriden sonra kısa bir havuz keyfinin ardından Adana’yı gezdiler.

7.Gün I 11.08.2016

BETONART Mimarlık Yaz Okulu 2016’nın sonuna doğru gelindiği için 7.gün, ne yapıldığının ve sürecin neresinde olunduğunun konuşulduğu minik bir forumla başladı. Forumun ardından çalışmaya başlayan gruplar –yapısal örgü, kırık, yüzey çatlakları ve düşey kesit- deneylerin sonucunda çıkardıkları strüktür projeleri için kalıplar hazırlamaya başladılar. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan katılımcılar, gece boyunca beton döktüler.

8. Gün I 12.08.2016

8 gün, 7.gün dökülen betonların kalıplardan çıkarılıp, zımparalanmasıyla başladı. Öğlene kadar süren kalıp sökümünün ardından bir süre dinlenene katılımcılar, Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kapanışta sunacakları grup sunumlarını hazırladılar. 8.gün, sunum hazırlıklarının bitmesiyle, çalışmalar sona erdi.

9. Gün I 13.08.2016

9.gün akşam gerçekleşecek sunumlar için sergi hazırlıklarının yapılmasıyla başladı. Akşam saatlerine kadar süren çalışmanın ardından 15. yılı olması sebebiyle eski yaz okulu katılımcılarının ve moderatörlerinin de konuk olarak katıldığı kapanış gecesinde katılımcılar sertifikalarını TÇMB Ceo’su İsmail Bulut, OYAK Adana Çimento Genel Müdür Yardımcısı MemişVanlı’dan aldılar. Sertifika töreninin ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Michael Edward’ın ve Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Ar.Gör. Cansu Cürgen’nin de konuk olarak katıldığı kapanış gecesinde katılımcılar 9 günlük süreci ve yaptığı çalışmaları anlattılar. Sunumların ardından yapılan kapanış kokteyli ile 15. BETONART Mimarlık Yaz Okulu sona erdi.


Organizasyon

Binat İletişim & Danışmanlık


Küratör

Nilüfer Kozikoğlu


Koordinatör

Ferhan Yalçın


Moderatörler

Çoşkun Çağlar Armağan

Ozan Avcı

Avşar Gürpınar

Ertunç Hünkar

Ecem Sarıçayır


Katkıda Bulunanlar

Yalçın Akaydın I OYAK Adana Çimento Personel ve İdari İşler Şefi)

Türkan Bilge I OYAK Adana Çimento Eğitim Haberleşme Sorumlusu

Deniz Sarıalibeyoğlu I OYAK Beton


Davetli Konuşmacılar

Kaya Arıkoğlu

Ceyhun Baskın

Orkun Beydağı

Can Ali Güven I Doka  Kalıp

Beril Kaya I Doka Kalıp


Davetli Jüri Üyeleri

Cansu Cürgen

Michael Edward

 

Destekleyenler

OYAK Çimento Grubu

OYAK Adana Çimento Fabrikası

TAG Platform

Arredamento


Katılımcılar

Ceren İnanmaz I Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İpek Merve Kıralp I Beykent Üniversitesi

Mahmut Aysan I Beykent Üniversitesi

Merve Deniz I Canik Başarı Üniversitesi

Bahattin Bozdoğan I Çukurova Üniversitesi

Emre Kaya I Çukurova Üniversitesi

Arzu Odacı I Çukurova Üniversitesi

Abdulkadir Keleş I Çukurova Üniversitesi

Dilek Turhan I Dokuz Eylül Üniversitesi

Özlem Kaya I Dokuz Eylül Üniversitesi

Arif Gönül I Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mehmet Ali Gasseloğlu I Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Feyza Çınar I Gazi Üniversitesi

Fatma Nur Şahin I Gediz Üniversitesi

Elif SidarÖkdemir I İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Şemsi Barış Terzi I İstanbul Kültür Üniversitesi

Edis Bengi Erciyes I İstanbul Teknik Üniversitesi

Nisa Kömürcü I İstanbul Teknik Üniversitesi

Zeynep Aybüke Tiryaki I Karadeniz Teknik Üniversitesi

Aygen Erol I Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mehmet Fatih Çoban I Mustafa Kemal Üniversitesi

Seçil Behiye Mungan I Özyeğin Üniversitesi

Ayça An I Toros Üniversitesi

Aslıhan Özen I Yıldız Teknik Üniversitesi

İrem Baş I Yıldız Teknik Üniversitesi