2013 BETONART Mimarlık Yaz Okulu, Balıkesir/Burhaniye

1. GÜN , 02-07-2013

2013 Betonart Mimarlık Yaz Okulu Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Eğitim ve Uygulama Tesisi’nde (BUBYO) atölye Koordinatörü Handan KIRIMTAY’ın hoş geldin konuşması ile başladı. Küratör Mehmet ERKÖK’ ün İdealimdeki Kent temalı çalışma hakkındaki sunumları ardından film gösterimi yapıldı. Öğrenciler tasarım gruplarına ayrılarak Ören‘in yat limanında bulunan çalışma alanını gezdi, alan ve çevresinin fotoğrafları çekilerek rölövesi alındı. Yat Limanında yedikleri yemeğin ardından öğrenci gruplarının yaptığı bu çalışmaları kavramsal düzeyde tartışmak amacıyla atölyelerde toplanıldı. Gece 23.30’a kadar tema hakkında tartışan öğrenciler günün yorgunluğunu atmak için odalarına döndüler.

2. GÜN , 03-07-2013

Sabah kahvaltısının ardından gece tartışılan tema, gruplar arasında yeniden değerlendirildi. Gruplardan çıkan kavramlar listelenerek tartışmaya açıldı. Saat 12.00’da öğle yemeği molası verildi. Gruplar 13.30’da atölyelerde fikirlerini olgunlaştırmak üzere yeniden toplandı. Saat 15.00‘da dört grup hazırladıkları sunumları Betonart Yaz Okulu moderatörlerinden oluşan bir jüriye sundular. Jüri ardından Burhaniye/Ören şehir gezisi yapıldı. 19.30’da Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova ile alınan akşam yemeği ardından çalışmalar sabaha kadar devam etti.

3. GÜN , 04-07-2013

Sabah çalışmalarına devam eden öğrenciler, kahvaltının ardından bir araya gelerek çalışmalarını tartışmaya açtılar. Saat 14.00’a kadar beş gruptan üçü çalışmalarını jüriye sundu. Ardından öğrenciler Cunda teknik gezisi yapmak için BUBYO’ dan ayrıldılar. Tekne turuyla Cunda’daki koylar gezilerek, geleneksel sokaklar ve tarihi evler incelendi. Saat20.00’da dönüş yolunda çalışma alanına uğranarak gün batımı gözlemlendi. Saat 21.00’da gruplar projeleri tartışarak oylama ile iki projeye indirgedi. Çalışmalar ve tartışmalar İki grup halinde sabaha kadar devam etti.

4. GÜN , 05-07-2013

Sabaha kadar çalışan öğrenciler saat 11.00’da hazırladıkları çalışmaları sunmak için Burhaniye Belediye Başkanı Fikret ALTINOVA ile görüşmeye gittiler. Görüşme sonucunda çalışmaların tekrar gözden geçirilerek geliştirilmesine ve ertesi gün yeniden görüşülmesine karar verildi. Burhaniye Merkez’de yenilen öğle yemeğinin ardından çalışmalarına devam etmek için atölyeye döndüler. Kısa süre dinlendikten sonra atölyede beyin fırtınası yapıldı ve yeni projeler geliştirmek için çalışmalara başlanıldı. Saat 23.00’da, yapılan ilk çalışmalar sunuldu ve çalışmalar revize edilerek grupların düşündüğü fikirlerin ortak bir projede birleştirilmesine karar verildi. Çalışmalar sabaha kadar sürdü.

5. GÜN , 06-07-2013

Sabah saat 9.00’da çalışma grupları, Burhaniye belediye başkanına ikinci sunumu yapmak üzere otelden ayrıldı. İskele alanında yapılacak proje çalışması,  yapılan sunumun ardından oy birliğiyle kabul edildi. Ardından belediye başkanı ile birlikte Kuvay-i Milliye Müzesi ziyaret edildi. Proje alanında kullanılacak malzeme seçimi için Fen İşleri Müdürlüğü’nde toplanıldı.

Rölöve grubu

Kuş grubu çizimler ve stiller

Zemin-vaziyet grubu

Duvarlarla ilgili teknik çizim çalışmaları

6. GÜN , 07-07-2013

Sabah saat 8.30’da şantiye alanına gidildi. Şantiye alanına varıldığında sert zemin malzemelerinin kaldırılmış olması çalışmayı hızlandırdı. Projeye ait düşey elemanların zemin aplikasyonu böylelikle daha kolay yapılmış oldu. Ardından iş makinesi ile temel kazısı gerçekleştirildi. Düşey elemanların demir donatıları yerleştirildi. Saat 18.00’da temellerin beton dökümü yapılarak, şantiye alanındaki günlük çalışma tamamlandı.  Saat 20.00’da küratör Mehmet Erkök başkanlığında moderatörler ve öğrenciler değerlendirme toplantısı yaptı. İş planı gözden geçirilerek, duvarlar ve zeminlerde kullanılabilecek malzeme önerileri tartışıldı. Saat 22.00’da akşam yemeği ve eğlence düzenlendi.

7. GÜN , 08-07-2013

Öğrenciler saat 8.30’da şantiye alanına gitmek üzere otelden ayrıldılar. Saat 12.00’a kadar kalıplar çakıldı. Yapılan değerlendirme ardından kalıpların, dökülecek betonun niteliğine uygun olmadığı görülerek sökülmesine karar verildi. Bu nedenle öğrenciler saat 18.00’da şantiyeden ayrıldılar. Yerinde yerleşen beton niteliğine uygun olan malzemeler temin edildi. Stil çalışma grubu, beton plaklarda bulunan stilize edilmiş yöreye özgü sumru kuşu figür imalatı için marangoza gitti. Sabah saat 5.30’a kadar toplamda altı adet stilize edilmiş figür imal edilerek 1/1 ölçeğinde boyutlandırıldı. Zemin çalışma grubu ise, saat 15.00’a kadar projenin zemine aplikasyonu ile ilgili kot, yeşil alan, sert zemini ve zemin malzemesini ele alan ortak bir tasarım gerçekleştirdi. Ardından bu çalışmaya ait detaylar projelendirildi. Saat 22.00’da toplantı yapılarak seçilecek malzeme listesi hazırlandı ve şantiyedeki iş bölümüne karar verilerek görev dağılımı yapıldı. Çalışmaların hızlı ilerlemesi açısından bir şantiye şefi ve dört yardımcı seçildi. Uygulama projesi ve peyzaj düzenlemesi projelendirmesi gruplar halinde yapılarak çizildi. Öğrenciler saat 8.00’da şantiye alanında toplanmak üzere ayrıldılar.

8. GÜN , 09-07-2013

Öğrenciler saat 8.30’da şantiye alanına gitmek üzere otelden ayrıldılar.  Kalıplar, dökülecek betonun niteliğine uygunluğuna göre tekrar çakıldı. Zemin aplikasyonu yapıldı. Playwoodlar çakıldı. Aplikasyon çalışmasından sonra kazı yapıldı ve etraftaki malzemeler taşındı. 16.00’da kalıplarda kullanılması düşünülen ve marangozdan gelen kuş figürleri ve zemin kalıpları çakılmaya başlandı ve kalıplar kapatıldı.

9.GÜN , 10-07-2013

Sabah 8.30’da şantiye alanına gidildi. Biten kalıplar sıkıştırıldı. Zemin kalıpları çakıldı ve kotlar ayarlandı. Zemine hasır serildi. Etrafta yer alan küçük ağaçların sökümü ve dikimi yapıldı. Akşam saat 17.00’da beton dökümü gerçekleştirildi.

Akşam saat 8:30’da Burhaniye Belediyesi Başkanı Fikret Akova ve Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Nurhayat Değirmenci’nin de katılımı ile akşam yemeğinde Betonart Mimarlık Yaz Okulu ekibinde yer alan küratör, moderatörler ve öğrencilere sertifikaları verildi.