2007 yılında "Karşıla(ş)ma" temalı Betonart Yaz Okulu'nun ardından, 10.yılında yine uygulamaya dönük bir yaz okulu süreci bekliyordu bizleri. Bir köyü ikiye bölen yol üzerinde bulunan bekleme, birikme ve dinlenme gibi işlevleri üstlenen kamusal alana yönelik bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyi yaparken çıkış noktamız "yer (zemin)". Yani, tüm bu işlevleri bir arada tutan aynı zamanda ayrıştıran veya sınırlarını bulanıklaştırma potansiyeline sahip olan zemin.

Birinci Gün

Öğrenciler çalışmaya muhtardan ve köy halkından meydan düzenlemesi ile ilgili beklentilerini almakla başladılar. Bir grup meydan ve çevresini fotoğraflarken bir grup da ölçüleri alarak proje alanı ve çevresinin rölevesini çıkardı. Köy kahvesinde muhtar, müteahhit firma, Akçansa yetkilileri, moderatörler ve öğrenciler proje ile ilgili sohbet edip ihtiyaç programını oluşturmaya başladı.

İkinci Gün

Üvecik Köyü köy kahvesi, tuvaleti ile yine muhtarlığa ait yeni yapılan 5 adet dükkanın arasında kalan boşluğun köy meydanı olarak düzenlenmesi için ilk gün yapılan çalışmaların ardından 4 grup 19 adet tasarım önerisi getirdi.

Üçüncü Gün

Küratörün jüri sonunda yaptığı sınırlamalar doğrultusunda tariflenen beklentilere göre 4 önerinin yeniden projelendirilmesi istendi. Öğleden sonra yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda 4 alternatifinde ortak noktaları belirlendi ve tüm grupların birleşerek tek bir proje geliştirmesine karar verildi. Öğrenciler öncelikle birlikte nasıl çalışacaklarını 20 kişinin tek bir projeyi nasıl üreteceğini müzakere etti. Öğrenciler köy meydanına giderek sorunlu noktaları tekrar incelediler ve atölyelerine geri döndükten sonra  sabahlayarak çalışmaya devam ettiler.

Dördüncü Gün

Tüm gece yapılan çalışmalar sonunda öğrenciler ortak bir çözüm bularak güne başladılar. Çıkan projeye göre malzeme siparişlerinin verilmesi için metraj yapıldı ve malzeme özellikleri seçildi. Beton ve  yapı kimyasallarının kullanımına yönelik seminerlerin ardından proje  müteahhite sunuldu. Tasarlanan havuzun form ve yerleşiminin tekrar etüt edilmesine ve inşaata başlamadan önce arazi kotlarının tekrar alınmasına karar verildi.

Beşinci Gün

Öğrenciler bir önceki gece boyunca konuşulanları uygulamaya yönelik hale getirmek için arazinin kotlarını tekrar aldı. Farklı takımlara ve iş gruplarına ayrılarak projenin son halini ortaya çıkarmak için çalıştılar. Gece moderatörlerin katılımı ile gerçekleşen son değerlendirmede projenin son revizyonları yapıldı. Gece boyunca ertesi sabah başlayacak olan inşaat için projelerin çizimine devam ettiler.

Altıncı Gün

İş makineleri ile alanda zemin tesfiyesi yapıldı. Köy kahvesindeki çardağın üst kısmı değiştirilmek üzere söküldü. Öğrenciler bir yandan inşaat içerisinde görev alırken, bir kısmı köy içerisinde dolaşarak uygulamalarına yönelik yerel referanslar aradı. Akşamüstü Akçansa tarafından iş güvenliği eğitimi verildi. Akşam yemeğinden sonra Deniz  Güner'in "What's going on in architecture?" başlıklı çağdaş tasarım teknikleri üzerine olan sunumu izlendi.

Yedinci Gün

Hafriyat yapılmış alanda inşaata devam ederken  güne yapılacak işlerin listesi çıkarılarak başlandı. Öncelikle saha içerisinde uygulama projesinin üzerinde çalışabilecekleri bir ofis mekanını oluşturuldu.

Sekizinci Gün

Havuz üzerinde fıskiyelerin yeri belirlenerek, tesisatın döşendi. Tesisatın yerini almasının ardından havuzun duvarlarını örmeye başlayan öğrenciler; mala kullanma, çimento karma gibi uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Saha da işler yürütülürken, bir gurupta çevre düzenlemesi için bitkileri seçip, satın almaya gitti.

Dokuzuncu Gün

Beton dökülmesi için kalıplar çakılırken, öğrenciler de kalıpların uygulama projesinde doğru yerlere çakılıp çakılmadığını kontrol etti. Beton dökülmesinden, yayılmasına, mastarlanmasına  kadar bir çok uygulamayı kendileri de uygulayarak, deneyimlediler. Beton dökümünün ardından kahvenin yenilenecek saçaklarını zımparalayan öğrenciler, pas önleyici ile saçak demirlerini boyadı.

Onuncu Gün

Dökümü yapılan betonun daha iyi priz alabilmesi için gün boyu sürekli sulandı. Çatlama  olmaması, betonun mukavemeti düşmemesi ve kırılmaması için sulama işine sırayla tüm öğrenciler görev aldı. Kahvenin saçakları boyandı. Dükkan duvarları için astar boyaması yapılırken, bir taraftan da havuzun üzerini kapatıp, sadece fıskiye ve aydınlatmaların açıkta kalacağı betonun dökülmesi için kalıp hazırlandı.

Onbirinci Gün

– 25 kotu basamağının kalıbının çakılarak, betonunu döküldü.  Beton dökülmesi sırasında, betonun yayılmasında ve mastarlanmasın da öğrenciler çalıştı.  Ayrıca kotlar ölçülerek, uygulama projesine göre yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi. Tuvaletin kapısı yan duvardan açılırken, mevcutta bulunan kapısını da tuğla duvar örerek kapattılar.  Bitkilendirme yapılacak olan alanların toprak dolguları yapılarak, bitkilerin ekimine hazırlanmaya başlandı.

Onikinci Gün

Seramikler döşendi. Yer, bir taraftan beton ve seramik ile şekillenirken, diğer yandan yerdeki bu şekillendirme etkisini güçlendirecek olan duvarların boyaması da devam ediyordu. Şantiye sonrasında Assos antik kenti gezmeye gidildi.

Onüçüncü Gün

Meydanın girişine, dışarıdan araç girişini engellemek ve oturma birimi işlevini üstlenecek olan tuğladan birimler örüldü. Bu tuğla birimler yerdeki seramik dokunun içerisinden yükseltilerek, üzerlerine seramik yerleştirildi. Bu şekilde ana konsept olan yeri şekillendirmek fikrine sadık kalınarak, yerin oturma birimlerini şekillendirdiği bir tasarım gerçekleştirilmiş oldu. Tuvalet iç sıvası yapılarak, seramik döşenmesine hazır hale getirilirken, dükkanların boyaması da bitirildi. Akşama doğru, 1989 yılında Ağa Han Ödülü alan Sedat Gürel Evi'ni ziyaret edildi.

Ondörtüncü Gün

Zemin son halini alırken, oturma birimleri ve bahçe duvarı da sıvanarak kullanılabilir duruma getirildi.Meydanın girişinde, girişi vurgulayacak aynı zamanda oturma birimi ve durak olarak öngörülen alanın üzerine gölgelik etkisi yaratacak olan örtü demir direklere yerleştirildi.

Küratör

Can Kaya

Moderatörler

Büşra Al
Banu Binat
Deniz Güner
Saitali Köknar
Yelta Köm
Ferhan Yalçın
Filiz Şahin

Katkıda Bulunanlar

Halil Piren (İdari İşler)
Salim Bulut (Ulaşım)
Nihat Karadeniz (İş Güvenliği Danışmanı)

Davetli Konuşmacılar

Fulden Akıncı
Filiz Günebakan

Destekleyenler

Akçansa
Kale Grubu
İdea Yapı Kimyasalları
Arkitera.com
TAG Platform
Üvecik Köyü Muhtarlığı

Katılanlar

Bora Akın | Balıkesir Üniversitesi
Gözde Akman | Dokuz Eylül Üniversitesi
Tuğba Aral | Dokuz Eylül Üniversitesi
İlknur Sultan Aslan | Süleyman Demirel Üniversitesi
İdris Bahadur | Trakya Üniversitesi
Dilde Barutçu | İstanbul Teknik Üniversitesi
Davut Dalgıç | Lefke Avrupa Üniversitesi
İkbal Eren | İstanbul Teknik Üniversitesi
Umut Özgür Karakuş | Yıldız Teknik Üniversitesi
Şadan Kemerli | Trakya Üniversitesi
Eyüp Kır | Maltepe Üniversitesi
Faruk Nayir | Kocaeli Üniversitesi
Merve Nur Oymak | Dicle Üniversitesi
Eda Saraç | Bahçeşehir Üniversitesi
Yeşim Sarsmaz | Kocaeli Üniversitesi
Alp Tamtabak | Maltepe Üniversitesi
Birgül Tek | Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Emre Tepe | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Tuğçe Utku | Selçuk Üniversitesi
Bengi Yıldız | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi