7. Betonart Mimarlık Yaz Okulu atölye çalışması “karşılaşma” teması üzerinden kurgulandı. Her ne kadar kavram sınırlı bir anlam alanını ima ediyor gibi gözükse de, yapılacak çalışmalar bu anlamın ötesine geçebilecek, farklı açılımlar getirebilecek, gerek tasarlayanları gerekse onunla ‘karşılaşacak’ olanları zorlayabilecek derinlik ve zenginlikte ürünler olabilmeliydi. Atölyeler, mimarlık pratiğinin en erken dönemlerinde mesleğe has çetrefilli bir durumu deşifre ediyor,  devreye sokuyor: kişiyi tasarımdan uygulamaya geçiş süreci ile çok küçük ölçekli bir yapıyla da olsa yüzleştiriyor. Bu durum atölyeyi daha da anlamlı kılıyor. 

Beton gibi bir malzemenin gücü, ifade olanakları ve sınırları, karşılama işlevi ile birlikte düşünüldüğünde ilk bakışta basit bir çalışmayı çağrıştırabiliyor. Ancak biliyoruz ki tersi de mümkün: çoğu zaman en hayranlık uyandıran zekice işler, üzerinde hemen hemen herşeyin düşünülüp, tüm olası çözümlerin tüketildiğine inanıldığı durumlardan çıkıyor. Malzeme bolluğunun adeta bizleri yorar hale geldiği bir ortamda beton ile sınırlandırılmış bir malzeme verisi içinde hareket alanı bulabilmek tecrübeli mimarların bile çoğu zaman zorlandığı bir durum. 
İşte katılımcıları bekleyen zor bir karşılaşma daha.

Diğer yandan tasarım konusu olan fakülte alanındaki karşılaşılacak yer, herhangi bir yer olmanın ötesine geçebilir mi? Dikkat çekici bir eşik olabilir mi? Hayati bir soru bu. Kısacası, bir mikser beton dile gelip, sıradanlığın hüküm sürdüğü bir çevreye biraz olsun özen ve sıradışılık getirebilir mi?

Birinci Gün

Fakülte civarını gezen ve çevreyi gözlemleyen grup, “karşıla(ş)ma” konseptini tartışmak üzere küratörler ve moderatörler eşliğinde toplantı yaptı. “Karşı karşıya gelmek, rastlamak, rastlaşmak” anlamına gelen “karşılaşma” hakkında öğrencilerin düşünceleri sorgulandı. “Karşılaşma” ile beraber “karşılama” kavramı da ele alındı. Okula gelindiğinde bizi “neyin karşıladığı”, “neyin karşılaması gerektiği”, “beklentiler” ve “karşılaşılanlar” tartışıldı. Okulun projeleri ekrana yansıtılarak, vaziyet planı incelendi. Nasıl bir ürün ile “karşılaşma” olacağı üzerinde konuşuldu. Kullanılacak malzemenin miktarı doğrultusunda, tasarlanacak ürünlerin çeşitliliği ele alındı. Mimarlık Bölüm Başkanı’nın “Edirne” konulu sunumundan sonra Edirne’yi tanıtma gezisi düzenlendi ve akşam yemeği Meriç Nehri kenarında yenildi.

İkinci Gün

Gruplar, moderatörler ile birlikte okul çevresini gezerek gözlemler yaptı. Ardından atölyelere geçilerek etüt çalışmalarına ve maket yapımına başladı. 
Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Alipaşa Çarşısı gezildi ve böylece öğrencilerin Edirne’yi daha yakından tanıma fırsatları oldu. Akşam yemeğinin ardından tekrar atölyelere dönen öğrenciler gün değerlendirmesi yaparak kavram üzerinde bir kez daha tartıştılar. Farklı bakış açıları geliştirerek proje çizimlerine devam ettiler. Çalışma sabah 04:30’a kadar sürdü.

Üçüncü Gün

Öğrencilerin “karşıla(ş)ma” hakkındaki fikirleri daha da gelişerek, proje heyecanını artırdı. Arazi tekrar gözden geçirilerek, maketler üzerinde uygulamalar ve çizimler son halini bulmaya başladı. Akşam 21:00’da jüri yapıldı. Jüriye katılan 5 grup sırayla çalışmalarını sundu. Çizim, maket ve 3 boyutlu modellerle konseptlerini ve ana temalarını anlatan gruplar arasında büyük bir heyecan yaşandı. Heyecanlı geçen uzun bir oylama sürecinin ardından 1. Grubun projesi uygulamaya değer bulundu.

Dördüncü Gün

Sabah kahvaltıdan sonra, müteahhitle görüşüldü. Daha sonra Set Beton tarafından seminer verildi ve malzeme laboratuarında numune beton üretildi. Öğlen yemeğinin ardından 25 kişilik öğrenci grubu, seçilen proje üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Projenin konumu ile ilgili değişiklik yoluna giden öğrenciler, daha sonra projenin yeniden üretilmesi yolunda hemfikir oldular. Gruplara ayrılarak, konsept üzerinde tekrar proje hazırlanmaya başlandı. Edirne Mimarlar Odası’nın düzenlediği akşam yemeğinin ardından atölyelere dönülerek çalışmalara devam edildi. Gruplar hazırlamış oldukları yeni projeleri sundular.

Beşinci Gün

Seçilen projenin arazi aplikasyonu yapıldı ve temel hafriyatı için hazırlıklar başladı. Öğlen yemeğinin ardından Selimiye Camii ve II. Beyazıt Külliyesi’ne gezi düzenlendi. Akşam 10:00’da temel betonu döküldü. Yoğun geçen 4 günün ardından öğrenciler dinlenmek üzere misafirhaneye döndüler.

Altıncı Gün

Proje yaşama geçiriliyor. Baretlerini ve iş tulumlarını giyen öğrenciler heyecan içinde projenin uygulamasına başladılar. Kalıplar çakıldı, demirler bağlandı. Yoğun çalışmaların ardından, Sarayiçi IV. Mehmet Av Köşkü’ne giden öğrenciler, akşam hem dinlendiler, hem eğlendiler.

Yedinci Gün

Gün boyunca kalıp ve demir işleriyle ilgilenen öğrenciler beton dökümüne kadar ön hazırlıkları tamamladılar. Gece geç saatte dökülen betonun ardından dinlenmek üzere misafirhaneye döndüler.

Sekizinci Gün

Öğrenciler, hem dinlenmek hem de eğlenmek için betonun priz süresini gezerek değerlendirdiler. Sabah Kırklareli’ne doğru yola çıkan grup, burada kahvaltı ettikten sonra Dupnisa Mağarası’nı gezdi. Öğlen yemeğinin ardından İğneada’ya gidildi ve burada öğrenciler denize girme imkanı buldular. İğneada’da yenen akşam yemeğinin ardından gece geç saatte Edirne’ye dönüldü.

Dokuzuncu Gün

Sabah dinlenen öğrenciler akşamüstü saatlerine kadar Edirne’de gezdiler. Saat 18:00’de kalıpları sökmek üzere şantiyeye döndüler. Kalıplar söküldükten sonra akşam yemeği okulun bahçesinde yendi. Öğrenciler, akşam yemeğinin ardından düzenlenen eğlencede bol bol oynadılar.

Onuncu Gün

Öğrenciler kalıpların temizlenmesi ve çevrenin düzenlenmesi ile ilgilendiler. Mıcırlar döşendikten sonra, kutlama ve veda yemeği hazırlığına başladılar. Akşam yemeğini son kez okulun bahçesinde yediler. Sertifika töreninin ardından pasta kestiler.

Küratörler

Cem İlhan
Bünyamin Derman

Moderatörler

Esma Mıhlayanlar
Hatice Kıran
Timur Kaprol
Gülay Dalgıç
Sennur Akansel
Kıvanç İlhan
Onur Karahan
Mustafa Tekin
Hakan Demirel

Destekleyenler

Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Çimentaş
Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği
Set Grup
Arkitera.com
PAB (Potansiyel Araştırma Birimi)

Katılanlar

Gufran Baykal | Çukurova Üniversitesi
Enes Tamtürk | Dokuz Eylül Üniversitesi
İlyas Mehmet Ekizoğlu | Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Merve Akkoyun | Selçuk Üniversitesi
Fatma Baldede | Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sinem Cerrah | Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Meran Atay | Balıkesir Üniversitesi
Emel Efe | Trakya Üniversitesi
Ercan Çelebi | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Hayri Özdemir | Karadeniz Teknik Üniversitesi
Nursema Gül | Uludağ Üniversitesi
Serhat Ulubay | Kocaeli Üniversitesi
Burak Kaynak | Balıkesir Üniversitesi
Süleyman Yıldız | Erciyes Üniversitesi
Burçin Öğreten | Yıldız Teknik Üniversitesi
Cemal Çobanoğlu | İstanbul Teknik Üniversitesi
Hatice Sağlık | Dokuz Eylül Üniversitesi
Gizem Kesten | Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Mustafa Özsözlü | Trakya Üniversitesi
Esra Kırtaş | Uludağ Üniversitesi
Cengiz İnce | Dicle Üniversitesi
Mehmet Evciman | Balıkesir Üniversitesi
Özlem Şallı | Trakya Üniversitesi