Kalamış Parkı içinde öğrenciler tarafından tasarlanacak olan “kent gözlüğü”, tek bir kişinin kullanabildiği ve içinden bakıp, kentin özel bir perspektifini görebildiği küçük bir kentsel eleman olacaktı. Buradaki “Kent Gözlüğü” terimi her bir küçük gözlem strüktürünün belirli bir görme biçimini zorunlu kılmasından ötürüydü. Ancak, bu strüktür ya da strüktürler sadece göstermekle kalmayacak, aynı zamanda da kendileri de kentin fizyonomisine mütevazı katkılarda bulunacaktı. Dolayısıyla, mimar adayları yaptıklarının hem çevreye katıldığını, hem de o çevrenin algılanış biçimini değiştirdiğini farketme olanağını bulacaktı.
Bu doğrultuda benzer bir deney 1996’da Cenevre’de mimar-sinema yönetmeni Peter Greenaway tarafından yapılmıştı. Sanatçı bu deneyde kentin belirli noktalarına her biri farklı biçim ve tasarımda, üstüne çıkılan ya da tırmanılarak kullanılan küçük gözlem strüktürleri yerleştirmişti. Ancak, orada amaçlanan, tasarımcının sinemacı kimliğinden ötürü, kentin belirli kadrajlar çerçevesinde ne denli farklı göründüğünü anlatmaktı. Burada önerdiğimiz “Kent Gözlüğü”nün amacı, mimarlığın kentin görünüşünü etkilediği kadar, kenti görme biçimimizi de etkilediğini ortaya çıkarmak; betonun bunların her ikisini de olumsuz etkileyen değil, olanaklı kılan bir malzeme olduğunu göstermektir. Konuya gerekli tasarımsal sorumlulukla yaklaşıldığında, malzeme ve tekniklerle ilişkilerimiz mimari, estetik ve kentsel sorumluluklarımızla çelişmez; aksine bütünleşebilir.

Birinci Gün

Yaz okulu “Kent Gözlüğü” olarak belirlenen tema hakkında Aykut Köksal ve Bülent Tanju'nun öğrencileri de içine alan söyleşisi ile başladı. Söyleşinin ardından Haydar Karabey, Han Tümertekin, Bülent Tarım ve Murat Soygeniş moderatörlüğünde 4 grup çalışmaya başladı.
Haydar Karabey Grubu'nda, tasarım kriterlerinin yazıldığı bir çizelge ortaya kondu. Bu kriterler; uygulanabilirlik (betonun uygulanabilirliği), estetik, konsepte uygunluk, kontekste uygunluk, kullanıcı ile ilişki, klima etkisi (gece/ışık/rüzgar/mevsim), özgünlük, yakın bağlam-farklı perspektif, kurgu-senaryo, oyun dürtüleri-kışkırtmadır. Ortaya çıkan ürünler bu kriterlere göre puanlanıp ürünler arasından eleme yapıldı.
Bülent Tarım Grubu'nda “kent gözlüğü”nün içinde veya etrafında gezerken farklı perspektifler sunan bir obje olarak ele alacaklarını söylediler. Hazırlanan senaryoya göre farklı perspektifleri sunan “tablolar” kütlelerin arasındaki boşluklardan çıkartılıyor, çevredeki odak noktaları (Moda İskelesi, Fenerbahçe...) kadraja oturtulup “kent gözlüğünden” sunuluyor ve en sonunda bütün manzara gözler önüne konup bakış yönü tekrar izleyiciye bırakılıyor. Bir başka senaryoya göre ise Kalamış Parkı'nın tarihi referans alınıyor. Kalamış Parkı'nın denizin doldurulmasıyla oluşmuş olmasından hareketle toprağa gömülü yelkenler tasarlanıyor. Amaç, insanlara buranın daha önce deniz olduğunu hatırlatmak.
Murat Soygeniş Grubu ise öncelikle özerklik ve mimar kavramları üzerine tartıştı, ne kadar özerk kalmak istese de mimarın belli bazı kısıtlamalarla yüzleşmek zorunda olduğu sonucuna vardılar, bu saptamadan sonra fiziksel verileri ve kısıtlamaları göz önünde bulundurarak tasarım yapmaya başladılar. Grupta ayrıca çerçevesiz görme, yönlendirilmiş görme gibi kavramlar da tartışıldı.
Han Tümertekin Grubu'nda duygularla görmek, belleği görmek (kendini görmek), “görülen”in dışındaki, “boşluk”u tasarlayıp sonradan sınırları oluşturmak gibi kavramların üzerinde duruldu. Görüş açısı olmayan ancak tümüyle kapalı da olmayan arandı.

İkinci Gün

Öğrenciler moderatörlerin eşliğinde tasarımlarının uygulanacağı parkı gezdi. Parktaki incelemelerden sonra Kadıköy Gençlik Merkezi'ne giderek tasarlamaya başladılar. İlk aşamada bireysel çalışmalar yapıldı, ortaya çıkan ürünleri tartışarak tasarımlarını geliştirdiler.

Üçüncü Gün

Öğrenciler atölyede çalışmaya devam etti. Yapılan maketler revize edildi, yenileri üretildi. Aralarından bir çoğu elendi ve nihayet öğrenciler arasında yapılan bir oylama ile inşa edilecek olan proje seçildi.

Dördüncü Gün

Uygulanacak projenin teknik çizimleri yapıldı, bir taraftan sahada hafriyat başladı.

Beşinci Gün

Öğrenciler tulumlarını giyip sahada inşaata başladılar. Temelin ve duvarların donatılarını bağladılar.

Altıncı Gün

Öğrenciler ellerindeki çizimlere uygun olarak duvarların kalıplarını çıkardılar. Bir taraftan kalıplar hazırlanırken, bir taraftan hazırlanan kalıplar yerlerine yerleştirildi.
Gece geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından kalıplar beton dökümüne hazır hale getirildi. Betonun dökülmesiyle günün iş programı tamamlanmış oldu.

Yedinci Gün

İnşaat sahasındaki yorucu temponun ardından kalıplar açılana kadar öğrenciler İstanbul'u gezdi. Gezinin sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin misafiri oldular. Burada durum değerlendirmesi yapıldı, öğrenciler yaz okulu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Sekizinci Gün

Yaz Okulu'nun son günü kalıplar açıldıktan sonra öğrenciler duvarın etrafını çiçeklerle bezedi ve akşam yapılacak davete hazır hale getirdi.
İletişim Fakültesi’nden katılan öğrenciler ise yaz okulunun tüm aşamalarını belgesel hazırlamak için filme çekti.

Küratör

Uğur Tanyeli

Moderatörler

Haydar Karabey
Han Tümertekin
Bülent Tarım
Murat Soygeniş

Katkıda Bulunanlar

Füsun Sipahi (İdari İşler)
Engin Gelibolu (Fotoğraf)
Hande Yögen (Kamera-Kurgu)
Olcay Tellioğlu (Kamera-Kurgu)
Serkan Bolat (Organizasyon Yardımcısı)

Davetli Konuşmacılar

Aykut Köksal
Bülent Tanju

Destekleyenler

Lafarge
Çimsa
Kadıköy Belediyesi
YTÜ Mimarlık Bölümü
Arkitera.com
AÜ İLEV Mezunlar Vakfı

Katılanlar

Barış Önal | Yıldız Teknik Üniversitesi
Tuba Ulusoy | Yıldız Teknik Üniversitesi
Saner Belli | Dokuz Eylül Üniversitesi
Derya Tezel | Dokuz Eylül Üniversitesi
Hafize Usturalı | Osmangazi Üniversitesi
Deniz Türkeri | Yeditepe Üniversitesi
İlkay Dinç | Selçuk Üniversitesi
Ahmet Üstekidağ | Süleyman Demirel Üniversitesi
Kıvanç İlhan | Trakya Ünive rsitesi
Nevzat Efe Çelimli | İstanbul Teknik Üniversitesi
Elif Erdine | İstanbul Teknik Üniversitesi
Murat Yüksel | Uludağ Üniversitesi
Öznur Emin | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gökhan Kınayoğlu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erdinç Karataş | İstanbul Kültür Üniversitesi
Aslıhan Köse | Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ezgi Kanat | Mimar Sinan G.S. Üniversitesi
Pelin Demirhan | Mimar Sinan G.S. Üniversitesi
Nergis T. Topal | Haliç Üniversitesi
Onur Karahan | Trakya Üniversitesi