TÇMB’nin ilk yaz okulunda iki çıkış noktası vardı. Birincisi çimento ve betonun alternatif kullanım olanaklarını araştırmak, ikincisi teori ve pratikte eğitimin bütünlüğü üzerine bir atölye modeli geliştirmek.
Buradan yola çıkıldığında “Çocuk ve Beton” gibi bağdaştırılması zor iki kavram biraraya getirildi.
Betonun alternatif kullanımına yönelik çocuklar için bir oyun alanının öğrencilere proje olarak verilmesi ezber bozacak bir uygulama olacaktı. Öğrenciler için de kullanıcısı çocuk olan bir projeyi tasarlamak ve uygulamak oldukça öğretici bir süreç olacaktı. Belirlenen arazi üzerindeki proje alanı ve 6 farklı duvardan oluşacak oyun alanının yerleşim şekli öğrencilere tanımlı olarak verildi.

Süreç

TÇMB’nin ilk Mimarlık Yaz Okulu’na Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Mimarlık Bölümü 4. Sınıfa geçmiş 14 farklı üniversiteden 21 öğrenci katıldı.
Proje konusu, ODTÜ Koleji’nin anaokul ve ilkokul bölümleri çevresinde çocuklar için bir oyun alanı tasarlanıp inşaa edilmesi olarak belirlendi.
Uygulama için, ODTÜ Geliştirme Vakfı Anaokulu yanındaki koruluğun kıyısında hafif eğimli çorak bir alan seçildi.
İlk gün stüdyoda yapılan çalışmada, öğrenciler 6 ekibe bölündü. Küçük grupların (3-4 kişi) takım olarak yapacakları yaratıcı tasarım çalışmaları için, düşeyde mekan tanımlayan, yüzey ve biçim nitelikleri ile çocuklarla iletişim kurabilecek duvar tasarımına yönlendirilmeleri benimsendi.
Topoğrafya ile etkileşen ve her biri bir grup tarafından ayrı ayrı tasarlanan on metre uzunluğunda altı paralel duvar oluşturulmasını baz alan bir çalışma önerildi. Duvarlar arasındaki mekanlar, bu mekanlar arasındaki geçişler, topografya ve duvarların yükseklik sınırlaması yanısıra komşu gruplar arasındaki eşgüdüm, sonuç olarak 10 x 10 m alanda elde edilebilen bir bütünden sözetmeye olanak verdi.
Oyun alanında, çocukların rahatça içine girip oynayabilecekleri oyun duvarları yapıldı. Yükselip alçalan, içinde delikleri olan, yan yana gelen duvarlarla üç boyutlu yapay bir çevre yaratıldı. 6 ayrı ekip birbirini tamamlayan 6 ayrı duvar yaptı.
İlk üç gün stüdyo çalışması sonunda elde edilen 1/10 model, sahada profesyonel usta, işçi ve teknik  araç gereç desteği de alınarak 1/1 olarak öğrencilerin fiziki katılımları ile inşa edildi.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi 3 öğrenci de, TÇMB Mimarlık Yaz Okulu boyunca video ve fotoğraf çekimi yaptılar.
Yedi gün süren tüm çalışma, planlanan gün ve saatte bitirildi. Oldukça kısa bir sürede karar verilen ve gerçekleştirilen  bu yaz uygulaması, gerek  tüm organizasyon, gerekse bir haftalık bir çalışmada neler yapılabileceği konusunda mimar adaylarına önemli bir deneyim kazandırdı.

Küratör

Selahattin Önür

Moderatörler

Celal Abdi Güzer
Özcan Uygur
Sema Uygur

Katkıda Bulunanlar

Armağan Pekkaya (Kameraman)
Orhan Eskiköy (Yönetmen)
Abdürrezak Altun (Danışman)
Füsun Sipahi (İdari İşler)
Engin Gelibolu (Fotoğraf)

Destekleyenler

ODTÜ Mimarlık Bölümü
Baştaş Beton
Arkitera.com
AÜ İLEV Mezunlar Vakfı

Katılanlar

Sanem Lerzan Özen | Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mustafa Demiralp | Bilkent Üniversitesi
Pınar Yıldırım | Bilkent Üniversitesi
Fatma Sevindi | Selçuk Üniversitesi
Gökçe Eriş | Maltepe Üniversitesi
Arcan Aksakaloğlu | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitütüsü
Burçin Yıldırım | İstanbul Teknik Üniversitesi
Pınar Gökbayrak | İstanbul Teknik Üniversitesi
Ali Eray | İstanbul Teknik Üniversitesi
Arzu Emel Yıldız | Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Güneş Özkal | Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erbil Tuncay | Yıldız Teknik Üniversitesi
İdil Erkol | Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Semra Özgüler | Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Mutlu Turhan | Gazi Üniversitesi
Ali Salim Arikan | Dokuz Eylül Üniversitesi
Hanife Kepez | Erciyes Üniversitesi
Neslihan Babacan | Erciyes Üniversitesi
Zeliha Beydilli | Erciyes Üniversitesi