7. ULUSLARARASI BETON TASARIM YARIŞMASI 

METAMORFOZ


11 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen jüri toplantısı kararlarına göre:


1.Ödül;
Merve Eflatun      İTÜ
Tamar Gürciyan   İTÜ
Yasin Ulutaş        İTÜ


2.Ödül;
Hacer Bozkurt     İTÜ 
Hüseyin Çifel      İTÜ
Kamile Öztürk     İTÜ


3.Ödül;
Erenalp Saltık     İTÜ
Mansiyon;
Aygen Erol        MSGSÜ
Ömer Yeşildal    Kocaeli Üniversitesi


Jüri Üyeleri

Cem İlhan

Nurbin Paker

Ferhat Hacıalibeyoğlu

Nilüfer Kozikoğlu

Yeşim Hatırlı

MASTERCLASS

4-11 Eylül 2016, Berlin TU

Yarışma kuralları ve katılım için gerekli dokümanlar:

CDC7 TR rules
CDC7 TR ownership-declaration
CDC7 TR identification form
CDC7 TR assignment



Binat İletişim ve Danışmanlık
Barbaros Bulvarı 
Dörtyüzlü Çeşme Sok. 
Güneş Apt. No: 2, K: 6, D: 7 
34353, Beşiktaş, İstanbul


Yarışma Tanımı/Özeti

Betonun kendine özgü niteliklerinden biri, diğer yapı malzemelerinden uygulanışı yönüyle ayrılmasıdır. Diğer malzemeler, önceden imal edilmiş elemanların birleştirilmesi süreciyle şekil ve işlev alırken, beton monolitik bir malzemedir; bu yapısına dahil özellikleriyle bir dizi strüktürel ve mimari fonksiyona cevap verebilmektedir. 

Uygulanma süreci görünüşte karmaşıktır; şekil verilirken sıvı, kullanılırken katıdır. Betona üretim açısından zorluk getiren de bu metamorfoz sürecidir; kalıp kullanımı ihtiyacı, üretim şartlarına bağlılığı ve istenilen sağlamlığa ulaşması için gereken süre bu zorluklara örnektir. Bu durum aynı zamanda istenilen biçimsel ifadeye ulaşabilme, karmaşık elemanlar oluşturabilme ve kesintisiz yekpare elemanlar üretebilme imkanı da sunar. Malzemenin metamorfoz işlemi bilimsel, kontrollü ve doğrudan bir süreç olsa da, betona neredeyse sihirli bir değer de katar.
Sıvıdan katıya dönüşmesüreci kontrollü bir destek sistemi, yani kalıp gerektirir. Cnc kesim ve 3d printing gibi alanlardaki son gelişmeler, kalıp teknolojilerinin sınırlarını zorlayan etkileyici olanaklar sunmaktadır. Bu metotlar henüz çoğunlukla küçük ölçekli projelerde denenmişse de, ekonomik anlamda gelecek vadeden yönleri de  öne çıkmaktadır.   Tüm ‘biçim özgürlüğü’ isteklerine, düz ve ortogonal şekillere cevap veren bir teknik basit şekilde imkansızdır. Prototip üretimi ve sergileme aşamasından genel bir imalata geçilmesi, tüm yeni ve gelişmekte olan teknolojiler gibi, daha geniş bir zaman aralığı gerektirir. Şu an böyle bir değişimi mümkün kılmak için denemeler yapma zamanıdır.


Beton; ekonomi, dayanıklılık ve kullanışlılık açılarından ele alındığında çekici bir malzemedir. Malzemelerin dahili özelliklerini işlevde oldukları yaşam döngüleriyle kıyaslı olarak göz önüne alırken, strüktürel yapı elemanlar gereğinden iyi performans gösterme eğilimdedir. Son 100 yıl içinde inşa edilmiş herhangi bir binadan kolayca daha uzun yaşayabilirler. Bu da betonun farklı bir metamorfoz kavramını tetiklemesi ve mümkün kılması için büyük bir potansiyeldir.
METAMORFOZ temalı Yedinci Uluslararası Beton Tasarımı Öğrenci Yarışması; mimarlık, tasarım ve mühendislik öğrencilerinden, betonun METAMORFOZ kavramına yönelik potansiyel özelliklerini keşfetmelerini ve irdelemelerini istemektedir. Bunlar materyalin yapısında var olan özelliklerle ilgili olabileceği gibi, yeni veya mevcut strüktürlerdeki uygulamalar da olabilir. Estetik kaygıları, strüktürel sistemleri veya fabrikasyon yöntemlerini konu alabilir; ekonomik gerçekler, sürdürülebilirlik talebi veya sosyal konular üzerine yorumda bulunabilir.


Yarışma belirli bir yer veya program kuralı koymaz, yarışmacılar kendi ilgi alanları ve amaçları doğrultusunda ve fikirlerinin etkin sunumuna uygun bir bağlam seçebilirler. Öneriler; obje, mobilya ve mimari detaylardan, barınma, peyzaj düzenlemeleri, karmaşık yapılar, altyapı ve strüktürel sisteme kadar uzanan bir yelpazede çeşitlenebilir. Yarışmaya katılanlar, teknik ve fonksiyonel sorunların yanı sıra, biçim ve programa dair konuları incelemeli; fikirler tasarım önerileriyle test edilerek potansiyelleri ikna edici biçimde sergilenmelidir. Öneriler, yarışmanın temasını göz önünde bulundurmadaki yaratıcılık ve mimari çıkarımların birleşimi üzerinden değerlendirilecektir.


Yedinci Uluslararası Beton Tasarımı Öğrenci Yarışması – METAMORFOZ, 2015 – 2016 akademik yılında dört Avrupa ülkesinde sürdürülecektir. Ülkelerden seçilen adaylar, içlerinde ünlü eğitmenler ve eleştirmenler bulunan endüstrinin uzmanları tarafından yürütülecek olan, beton ve metamorfoz konusunu daha ileri düzeydi araştırmak amaçlı, bir haftalık uluslararası workshop katılımına davet edileceklerdir.
 
7. Uluslararası Beton Tasarım Yarışması'nın teması "metamorfoz" ile ilgili detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linke göz atın.
www.concretedesigncompetition.com