4.ULUSLARARASI BETON TASARIM YARIŞMASI 2009-2010

Monolithic – exploring versatility (Yekpare - çok yönlülük keşfi)

Küratör

Valerio Olgiati

Master Class

İstanbul, İTÜ Taşkışla 22-28 Ağustos 2010

Türkiye Jürisi

Mehmet Konuralp / Başkan
Victoria Diaz Saravia
Huseyin Kahvecioglu
Serhat Kiraz
Beral Madra

Monolithic – exploring versatility (Yekpare - çok yönlülük keşfi)

Webster’s Üçüncü Yeni Uluslararası Sözlüğü

Yekpare 1a: tek bir parça taş parçasının şekillenmiş veya oyulmuş hali b. Tek parçadan (bütünden) yapılmış 3a: beton bir yapıda: tek bir parça olarak dökülme hali 4: büyük çapta, farklılaşmamış, birleşik, homojen, çeşitlilik veya farklılık göstermeden bir bütünlük gösteren. 

Çok yönlü 1a: değişime meyilli olma özelliğine sahip: rahatlıkla dalgalanabilen: değişken 2a:  çeşitli özneleri, alanları veya becerileri benimseyen ya da kapsayan b: bir şekilden başka bir şekle doğru kolayca değişebilen kapasiteye sahip: çok çeşitli becerilere, yeteneklere veya ilgiye sahip olma: çok yönlülük 4a: çok fazla kullanımları ve uygulamaları olan 5: çeşitlendirilmiş

İFADE

Beton doğası gereği madde özelliği taşıyan bir madde (doku) ifadesi taşımaz. Üretim süreci, kalıp için malzeme seçimi ve katkıların uygulanması ile birlikte kalıbın işlenmesiyle nesnelerin görünümünü tarif eder. Beton neredeyse tüm dokunma hissi tanımlamalarına sahiptir. Çok düzgün yüzeylerde olduğu gibi soyut ifadelerden, zanaatkârlığın “hafızasını” taşıyan brüt betona kadar…

BİÇİM 

Beton madde özelliği taşıyan bir biçime sahip değildir. Biçim verilebilen beton nesnelerin üretim sürecidir. Bu nedenle beton (betonarme) herhangi bir şekli veya biçimi alabilir; (modüler yapı materyallerinin örneğin tuğlanın aksine).

YAPISALLIK

Yapısallık açısından bakmak gerekirse betonun, betonarme olarak uygulandığında tekil bir özelliği vardır; beton gerilmeye ve basınç kuvvetine dayanıklıdır. Hafif (köpük) beton yüzer; ‘dämmbeton’ yalıtımlıdır; su altında beton üretilebilir; beton lifli veya tok olabilir. Beton kendi başına bir özelliğe sahip değildir ancak (uygulama sırasında) neredeyse herhangi bir şeye dönüştürülebilir bir yapıya sahiptir.  Betonun her şeye gücü yeter.  Beton, mimarlara tek bir malzemeden oluşan yekpare bir yapı inşa etme olasılığını önermektedir.

BÜTÜN

Valerio Olgiati birçok projesinde beton kullanmıştır. Bunlardan hiçbirinin spesifik bir biçimsel ifadesi yoktur. Yine de tasarımcının imzası, bir fikir üstüne bina inşa etme gücünden dolayı net bir şekilde okunabilmektedir. Bir ‘bütün’ü elde edebilmek için yapının her unsuru vazgeçilmezdir ve yapı bütünü için elzemdir. Beton bunu başarabilmek için ideal yapı malzemesidir, kendi başına biçimsel bir ifadesi yoktur. Tüm yapı elemanlarını aynı malzemeden yekpare bir biçimde üretebilme olasılığını vermektedir.

Türkiye Ödülleri

Birincilik Ödülü

SS290 - Lale Ceylan, Çağrı Helvacıoğlu (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

İkincilik Ödülü

DU361 - Sena DoğanYıldız (Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

Üçüncülük Ödülü

SV812 - Volkan Durak, Özgür Savaş Özer (Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
Türkiye ve Diğer ülkelerde ödül alan projeleri görmek için tıklayınız.