1. ULUSLARARASI BETON TASARIM YARIŞMASI 2003-2004

Robustness (Sağlamlık)

Küratör

Michael Speaks

Master Class

23-28 Ağustos 2004, Berlage Institute Hollanda

Türkiye Jürisi

Abdi Güzer / Başkan
Emre Arolat
Nihal Bursalı
Boran Ekinci
Ziya Tanalı

“Robustness (Sağlamlık)”

Webster İngilizce Sözlüğü’’ne bakıldığında Robustness şu anlamları içeriyor:
Ro.bust / sıfat [Latince’de robustus, meşe, sert, güçlü; Fransızca’da robor, robur, meşe, güç; Latince’de benzer karşılıkları ruber, kırmızı]. 1a: güçlü ya da sağlıklı olmak: kuvvetli, kaslı, enerjik; b: amaç, fikir ya da genel görüş açısından kararlı ve emin; c: istisnai bir şekilde sağlam,  gelişen; d: güçlü bir şekilde biçimlendirilmiş ve yapılandırılmış, dayanıklı; 2: sert, kaba; 3: kuvvet ya da enerji isteyen; 4: kahve ya da şarap için; tam, sert.


Yukarıdaki tanımda da belirtildiği gibi, SAĞLAMLIK ile ilişkili bir takım özellikler aynı zamanda betonun da özellikleri. Atılan temellerde, dayanıklı köprülerde, güçlü mimari anıtların yapımında kullanılan beton, en klasik yöntemlerle kullanımında bile, hiç şüphesiz sağlam bir malzeme. SAĞLAMLIK kelimesi ile ilişkili başka özellikler de var fakat bunlar betonun dayanıklılığı ile ilgili değil. Bilimsel araştırmaların her alanında kompleks, uyarlanabilen davranışın giderek artan öneminden dolayı SAĞLAMLIK kavramı, ister tek hücreli canlılar ya da göçmen kuş sürüleri olsun, ister karınca kolonileri gibi kompleks sosyal sistemler ya da Tokyo veya Mexico City gibi metropoller olsun, yaşayan oluşumların değişen çevre koşullarına ne derecede uyum sağladığı ve zamanla nasıl evrim geçirdiklerini tanımlayan bir kavram oluyor. Bu anlamda SAĞLAMLIK, esnek olmamaktan çok esnekliğe, sertlikten çok elastikliğe, katılıktan çok dayanıklılığa dayanan yeni bir gücü tanımlamakta. Yarışmada, betonun kullanılması yoluyla işte bu yeni gücün keşfedilmesi hedefleniyor. Yarışmada özellikle esneklikleri, elastiklikleri ve dayanıklılıkları sayesinde daha uyumlu ve böylece daha dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü olan, gelenekselliğin ötesine geçen sağlam tasarımlar yaratmak için betonun daha klasik anlamda sağlamlık özelliklerini keşfeden ve kullanan öneriler aranıyor.


Bu ilk yarışmada öğrencilerden beton aracılığıyla SAĞLAMLIK yaratan mimari öneriler sunmaları istenmekte. Tasarımlarda mümkün olan en üst düzeyde çeşitlilik ve özgünlüğü yakalamak için önceden belirlenmiş tasarım kriterleri sunulmayacak ya da öngörülmeyecek. Sunulacak tasarımlar herhangi bir alanla sınırlı değil, küçük mimari detaylardan iç mimariye, müstakil binalardan peyzaj önerilerine kadar her türlü alan kapsam dahilinde. Ancak tüm tasarımlarda, betonun hem belirgin, hem de klasik düşünce tarzında ve alışılagelmiş uygulamalarda gözden kaçan gizli özelliklerinin canlı bir şekilde ele alınması ve kullanılması bekleniyor. Yarışmaya katılan tasarımlar biçemsel, programlı, tipolojik ya da formel bir şekilde veya diğer mimari tasarım kriterleri ile değerlendirilmeyecek; bundan ziyade yüksek düzeyde bir tasarıma ulaşmak için betonun yaratıcı şekilde kullanılması göz önünde bulundurulacak.

Türkiye Ödülleri

Birincilik Ödülü

FP713 - Güney Cingi, Başak Uçar Tuba Karpuzoğlu, (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

İkincilik Ödülü

BE358 - Emre Çetinel, (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Üçüncülük Ödülü

SJ793 - Levent Firat, Onur Sariyildiz, N. Onur Sönmez, (İstanbul Teknik Üniversitesi)


Türkiye ve diğer ülke ödülleri projeleri görmek için tıklayınız.

Kitabı indirmek için tıklayınız.