image description
3

tema dünyevileştirmeler ve kutsallık

dünyevileştirmeler ve kutsallık

konuk editör Ezgi Tuncer, Tayfun Gürkaş

image description
14

sancaklar camii’ne dair notlar

Burak Altınışık

image description
22

harita, arazi, alışveriş merkezi 

kapitalizm ve din

Bülent Diken

image description
26

antroposen çağında mimarlık için bir nirengi noktası: southbank’ın brütalistleri

Eray Çaylı

image description
34

14. yüzyılda motet: kutsalın mıntıkasında bir parantez

Tolga Tüzün

image description
39

konuşmalar 1 | mahal mimarlık

image description

konuşmalar 2 | zem mimarlık

image description
47

konuşmalar 3 | goa mimarlık

image description
52

konuşmalar 4 | halükar mimarlık

image description
58

kutsallık, sahte kutsallık ve kutsallık illüzyonları üzerine

Uğur Tanyeli

image description
62

sí/no: urban-think-tank mimarlığı

image description
68

mimarlığın alacakaranlık kuşağına yolculuk: bir kulenin hatıraları

Gökhan Kodalak

image description
72

bir anıta fotoğraf altı

Neslihan Şık

image description
74

14. Betonart Mimarlık Yaz Okulu

image description
78

yayın tanıtım & haberler